Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konsignácia – význam cudzieho slova

súpis, zoznam, odoslanie, zloženie, poukázanie peňazí alebo tovaru