Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konsolidácia – význam cudzieho slova

upevnenie, ustálenie; zaistenie, zmenšovanie objemu zemín vplyvom pôsobenia zvýšeného tlaku; v medicíne skostnatenie zlomeniny kosti