Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontaktný – význam cudzieho slova

dotykový, priamo sa dotýkajúci, v priamom styku; podozrivý z nákazy zo styku s chorým