Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kontinuácia – význam cudzieho slova

pokračovanie, trvanie