Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kryštalizácia - význam cudzieho slova

tvorba kryštálov vylučovaním tuhej látky z roztoku; tríbenie, vyjasňovanie názorov