Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kryštalografia - význam cudzieho slova

odbor, ktorý sa zaoberá kryštálmi, ich chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, zákonitosťami ich vzniku a pod.