Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kryštalomantia - význam cudzieho slova

veštenie, predpovedanie budúcnosti zo sklenej gule