Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kulminácia - význam cudzieho slova

vyvrcholenie, vrchol, najvyšší stav; prechod nebeského telesa poludníkom; najvyšší stav vody pri povodni