Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kulminačný - význam cudzieho slova

vrcholiaci, vrcholný