Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kulpózny delikt - význam cudzieho slova

trestný čin spáchaný z nedbalosti, porušenia povinnej starostlivosti alebo povinnosti