Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kultivovaná pôda - význam cudzieho slova

pravidelne obrábaná pôda