Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kultivovanosť - význam cudzieho slova

vyšľachtenosť; uhladenosť, vybrané spôsoby