Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kultový - význam cudzieho slova

vzťahujúci sa ku kultu, k uctievaniu