Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvázi, kvazi – význam cudzieho slova

akoby, ako, skoro, takmer; quasi