Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvér – význam cudzieho slova

slangový výraz pre pušku alebo inú strelnú zbraň