Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvartér – význam cudzieho slova

najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum