Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kyfóza, kyfosa – význam cudzieho slova

chorobné prehnutie chrbtice dozadu