Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

l´Etat c´est moi – význam cudzieho slova

štát som ja, údajný výrok francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV., vyjadrenie absolútnej moci panovníka