Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

l´art pour l´art – význam cudzieho slova

umelecký smer považujúci samotné umenie za cieľ tvorby, umenie pre umenie