Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

láger – význam cudzieho slova

tábor