Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lápis – význam cudzieho slova

kameň; leptavý kamienok, ktorým sa odstraňujú bradavice