Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lár - význam cudzieho slova

starorímsky bôžik ochraňujúci domov