Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lár – význam cudzieho slova

starorímsky bôžik ochraňujúci domov