Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

láva – význam cudzieho slova

prirodzená žeravá roztavená hmota z kremičitanov, vylievajúca sa zo sopiek na povrch