Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

léga – význam cudzieho slova

ozdobný pruh látky