Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

légia, cudzinecká – význam cudzieho slova

francúzska koloniálna námezdná armáda zložená väčšinou z cudzincov