Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

labiála - význam cudzieho slova

perová spoluhláska, napr. p, b, m