Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

labializácia – význam cudzieho slova

tvorenie hlások s podporou pier; premena nezaokrúhlenej hlásky na zaokrúhlenú