Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

labilita, labilnosť - význam cudzieho slova

vratkosť, kolísavosť, nepevnosť, nestálosť