Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

labilita, labilnos�� – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!