Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laboratórium – význam cudzieho slova

odborná pracovňa pre prírodné a technické vedy