Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laboratórium - význam cudzieho slova

odborná pracovňa pre prírodné a technické vedy