Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laborovať – význam cudzieho slova

pracovať; v prenesenom zmysle mať s niečím ťažkosti, ťažko zvládať