Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lagúna – význam cudzieho slova

vodná plocha medzi útesmi atolu; plytká pobrežná zátoka, napr. v Benátkach; morská zátoka oddelená od pobrežia úzkym piesočným valom