Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laicizácia – význam cudzieho slova

zosvetštenie, odstránenie vplyvu cirkvi, sekularizácia