Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laicizácia - význam cudzieho slova

zosvetštenie, odstránenie vplyvu cirkvi, sekularizácia