Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laický – význam cudzieho slova

necirkevný, svetský; neodborný, neškolený