Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lapidárnosť – význam cudzieho slova

stručnosť, výraznosť, jadrnosť vyjadrovania