Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lapidárny – význam cudzieho slova

neobyčajne veľký, výrazný; stručný a výstižný