Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lapidárny - význam cudzieho slova

neobyčajne veľký, výrazný; stručný a výstižný