Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laryngála – význam cudzieho slova

hrtanová spoluhláska, v niektorých jazykoch hrdelná hláska