Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laváž – význam cudzieho slova

v medicíne výplach; umývanie