Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laváž - význam cudzieho slova

v medicíne výplach; umývanie