Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lavírovať - význam cudzieho slova

kolísať, pohybovať sa medzi dvomi krajnými bodmi; prispôsobovať sa okolnostiam; vo výtvarnom umení rozmývať nanesenú farbu