Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

legácia – význam cudzieho slova

vyslanectvo; posolstvo, najmä pápežské; územie alebo provincia cirkevného štátu