Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

legát – význam cudzieho slova

posol; vyslanec, najmä pápežský; odkaz