Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

legalizácia - význam cudzieho slova

uzákonenie, zákonné schválenie; dodatočné uznanie; úradné overenie podpisu