Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

legalizácia – význam cudzieho slova

uzákonenie, zákonné schválenie; dodatočné uznanie; úradné overenie podpisu