Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

leukocytopénia - význam cudzieho slova

pokles počtu leukocytov v krvi