Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

leukotoxín – význam cudzieho slova

látka poškodzujúca biele krvinky, leukocyty