Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lexikálny - význam cudzieho slova

slovný, slovníkový, vzťahujúci sa na slovnú zásobu