Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lexikalizovať - význam cudzieho slova

dať alebo získať samostatný význam