Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lezba, lesba - význam cudzieho slova

žargónové pomenovanie lesbickej ženy, lesbičky