Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liberácia – význam cudzieho slova

oslobodenie; zbavenie zodpovednosti