Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liberálny – význam cudzieho slova

slobodomyseľný; znášanlivý, zmierlivý