Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liberálny - význam cudzieho slova

slobodomyseľný; znášanlivý, zmierlivý